UPS, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

30 Mayıs 2019
UPS, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Tedarik Zinciri ve Freight İşletme Karı, yaklaşık yüzde 18 arttı. Düzenlenmiş işletme karı yüzde 24’ten fazla artış gösterdi.

UPS (NYSE:UPS), 2019’un ilk çeyreğine dair kazanç rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara, artan gelir kalitesi ile global ağındaki yatırımların getirileri destek verdi. İlk çeyreğe ait düzenlenmiş sonuçlar, dönüşümle ilgili masraflar sebebiyle, 123 milyon $ (veya vergi sonrası hisse başına 0.11$) tutarındaki vergi öncesi masrafları içermiyor. Bu projeler, tüm işletme çapında verimlilik sağlayacak ve nitelikli gelir artışı getirecek.

UPS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Abney, sonuçları şu şekilde yorumladı: “İlk çeyrek sonuçları, yıla iyi bir başlangıç oldu; stratejimizi uygulayabildik ve tüm işletmelerimizde sağlıklı bir performans yakaladık. Dönüşüm girişimlerimiz, gelir kalitesini artırmakta ve ağımızda uzun vadeli kazanç gücümüzü destekleyecek şekilde verimlilik sağlamaktadır. Hem büyüme fırsatlarını değerlendirebileceğimiz hem de gelecekteki performansımızı arttırabileceğimiz bir tempo yakaladık.”

Konsolide

Sonuçlar

 

1Ç 2019*

Düzenlenmiş

1Ç 2019*

 

1Ç 2018

Gelirler $17,160 M $17,113 M
Net Gelir $1,111 M $1,204 M $1,345 M
Hisse başına seyreltilmiş kazanç $1.28 $1.39 $1.55
*2019 için bir faaliyet günü eksiktir.

2019 1. Çeyrek Şirket Geneli İçin:

 

 • Konsolide gelirler, ortalama günlük hacimdeki kazanımlar ve daha kaliteli gelirler sayesinde 17.2 milyar $’a yükseldi.
 • Sermaye harcamaları, ağdaki gelişmeleri destekleyecek şekilde 1.5 milyar $ olarak gerçekleşti.
 • UPS, hissedarlarına yüksek temettü verimliliği sağlamaya devam etti; önceki yıl dönemine görehisse başına %5,5’lik artışla 867 milyon $ temettü ödedi.
 • Şirket yaklaşık 250 milyon $’a 2.4 milyon adet hisseyi geri satın aldı. 

ABD Yurt İçi Paket Gönderimi

ABD Yurt içi segmenti, işletmeden-işletmeye iş hacmini bu çeyrekte bir kez daha arttırmak suretiyle olumlu bir trend izlemeye devam ediyor. Buna ilaveten, yeni otomasyonlu merkezlere yapılan yatırımlar, özellikle maliyetlerde üretkenlik kazançları ve yavaş büyüme rakamları da dahil olmak üzere operasyonel ölçümlerdeki iyileşmeyi destekliyor.

“Otomasyon oranı yüksek merkezler devreye girdikçe ABD Yurt içi segmentemizdeki maliyet eğrisini aşağı yönde kırmaya devam ediyoruz ve böylece artan verimliliğin getirilerinden faydalanıyoruz” diyerek düşüncelerini ifade eden Abney, “Bu gelişmeler, segmentin ilgili çeyrekteki performansına katkıda bulundu ve ileriki günlerde ivme kazanmaya devam edecek.” dedi.

 

 

 

1Ç 2019*

Düzenlenmiş

1Ç 2019*

 

1Ç 2018

Gelirler $10,480 M $10,227 M
İşletme Karı $666 M $694 M $756 M
*2019 için bir faaliyet günü eksiktir.

2019-1Ç’de ABD Yurt içi segmenti için:

 • Gelirler, 2018 1. Çeyrek sonuçlarına göre %2,5 veya 253 milyon $ artış gösterdi. Ticari Karayolu operasyonlarında sağlıklı bir büyüme yakalandı.
 • Parça başına Karayolu operasyonlarının gelirindeki artış, sağlık, üretim ve e-ticaret sektörleri sayesinde elde edilen kazançlarla %2,9 gibi sağlıklı bir oran oldu.
 • Havayolu ürünlerine dair düzenlenmiş işletme karı, daha hızlı teslimat seçeneklerine olan yüksek talep nedeniyle yaklaşık %8 büyüdü.
 • Süreçlerimizi uyumlu ve standart hale getirdiğimiz için, düzenlenmiş işletme karı rakamlarına 28 milyon $ tutarında dönüşümle ilgili masraflar dahil değildir.
 • Yurt içi işletme karı, ilgili çeyreğe dahil tüm aylardaki olumsuz kış koşulları nedeniyle yaklaşık 80 milyon $’lık bir düşüşü de içeriyor.

Uluslararası Paket Gönderimi

Uluslararası Segment, ilk çeyrekte rekor bir faaliyet karı bildirdi. Bu rakamlar, şirketin global ağının esnekliğini ve gücünü göstermenin yanı sıra, global ticari ortamı değiştirmekteki başarısını da gözler önüne sermektedir. İşletme karı, düzenlenmiş bir bazdan %15,3 ve %17,7 olarak gerçekleşti. Düzenlenmiş kar, önceki döneme nazaran 90 baz puan arttı.

 

 

 

1Ç 2019

 

Düzenlenmiş

1Ç 2019

 

1Ç 2018

Gelirler $3,459 M $3,533 M
İşletme Karı $528 M $612 M $594 M

Uluslararası paket gönderiminde 2019 1. Çeyrek rakamları:

 • Parça başına gelir, para birimi düzenlemesi sonrasında %1.2 azaldı; yurt içi ürünlerde %3.9’luk kazanç sayesinde %2.3 oranında arttı.
 • İşletme karı, 528 milyon $ olarak gerçekleşti; düzenlenmiş bir esastan, segmentte. 612 milyon $ kar elde edildi.
 • Disiplin altına alınan verim yönetimi, orta büyüklükteki pazar B2B müşterilerinden gelen büyüme bir araya getirildiğinde, gelir kalitesindeki kazanımlara büyük destek verdi.
 • Önceki yıla ait dönemde, ihracatın ortalama günlük hacmindeki yüksek artış nedeniyle karşılaştırma yapmak çok zorlaştı. İki yıllık istif esasından, uluslararası ihracat hacmi, Avrupa ve Amerika kıtalarının önderliğinde yaklaşık %12 büyüdü.
 • Düzenlenmiş faaliyet karı, global ölçekte sistem ve kaynak uyumluluğunu sağlamak adına yapılan 84 milyon $’lık dönüşüm masraflarını içermemektedir.

 Tedarik Zinciri ve Freight

Tedarik Zinciri ve Freight segmentinin bu çeyrekteki karlılık artışı güçlüydü. Segmentte, disiplin altına alınan maliyet yönetimi inisiyatifleri ve değişen piyasa koşullarına şirketin global ağının adapte olma konusunda gösterdiği esneklik sayesinde faaliyet marjları da arttı.

Abney, “Tedarik Zinciri ve Freight segmenti harikalar yarattı. Coyote’dan ve Forwardingt birimimizin kalan kısımlarından kuvvetli destek geldi. Varlıklar açısından hafif nitelikteki stratejilerimizi uygulamaya devam ediyoruz; bu arada müşterilerimize de bekledikleri nitelikli hizmeti sunmuş oluyoruz.” dedi.

 

 

 

1Ç 2019

Düzenlenmiş

1Ç 2019

 

1Ç 2018

Gelirler $3,221 M $3,353 M
İşletme Karı $200 M $211 M $170 M

Tedarikçi Zinciri ve Freight segmentinde 2019 1. Çeyrek rakamları:

 • Segmentte, işletme karında 220 milyon $ gibi bir rakama ulaşmak suretiyle güçlü bir artış trendi görülüyor. Düzenlenmiş işletme karı, 211 milyon $ olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, 2018 1. Çeyrek rakamlarına göre %24’ten fazla bir büyümeyi gösteriyor.
 • Maliyet yönetimine dair eylemler, hacim ve gelir kaynaklı piyasa değişimlerinin dengelenmesine yardımcı oldu ve özellikle Coyote’de kar ivmesinin artmasını sağladı.
 • Uluslararası Havayolu ve Denizyolu Freight Birimi, küçük ve orta ölçekteki müşterilerle daha uyumlu bir çalışma sergilemesinden dolayı faaliyet karındaki artışa anlamlı bir katkıda bulundu. UPS Freight Birimi, LTL (kamyon yükünden daha az/less-than-truckload) başına gelirlerini yüzde ağırlık olarak %5,4 arttırdı. Bu başarısını, orta-pazar segmentindeki büyümeye ve gelir kalitesine yönelik girişimlere borçlu olduğu ifade edildi.
 • Düzenlenmiş işletme karı rakamlarına, ofis desteğini optimize etmek amacıyla yapılan 11 milyon $ tutarında dönüşümle ilgili masraflar dahil değil.

Genel Görünüm

Şirket, düzenlenmiş (GAAP dışı) esasa dair rehber bilgiler sunmaktadır çünkü rapor edilen (GAAP) sonuçlarında yer alacak ve önemli olabilecek nitelikte emeklilikle ilgili ileriye dönük gerçeğe uygun değerleme düzenlemelerinin veya beklenmedik diğer olayların etkisini yansıtacak bir mutabakat sunmak veya öngörmek mümkün değildir.

UPS Mali İşler Direktörü Richard Peretz şu ifadelerde bulundu: “Dönüşüm, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir performansa dayalı sağlıklı bir temel oluşturmaktadır. Stratejilerimiz ve girişimlerimiz, global ağımıza ek verimlilik ve esneklik kazandırırken, yıla dair hedeflerimize ulaşacağımız konusunda da güvence vermektedir.”

 • Şirket, düzenlenmiş seyreltilmiş HBK tutarının 7.45$ ile 7.75$ aralığında olacağını bir kez daha teyit etti.
 • Yıla ait düzenlenmiş serbest nakit akışının, işletme sermayesi girişimlerinden gelecek ek yukarı yönlü destek ile 3.5 ve 4 milyar $ arasında olması öngörülüyor.
 • 2019 için geçerli vergi oranının, %23 ile %24 arasında olacağı tahmin ediliyor.
 • İkinci çeyrekte, planladığımız 2019 kapasitesinin yaklaşık %30’unu açmış olacağız. Geçen yılın aynı döneminde herhangi bir tesis açılmamıştı. Bu nedenle işe alım masrafları ikinci çeyrek sonuçlarını baskılayabilir.
 • İkinci çeyrekte genel işletme karının artması beklenmektedir. Düzenlenmiş HBK’nın emekliliğe yönelik olarak planlanan finansman maliyetleri nedeniyle geçen yıla nazaran görece sabit kalacağı öngörülüyor.
 • İlave bir faaliyet günü, 2018’de emtia piyasasında görülen ve tekrarlanması beklenmeyen sert karşı rüzgârların ortadan kalkması nedeniyle uluslararası alanda yılın aynı dönemine göre sağlanacak getiriler gibi çeşitli faktörlerin üçüncü çeyrek ayarlanmış HBK tutarına destek vermesi bekleniyor.
 • Dönüşümle ilgili masraflar ve emeklilikle ilgili gerçeğe uygun değerleme rakamları, düzenlenmiş yol haritasına dahil edilmemiş durumda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN