Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) 2023 derecelendirme sonuçlarında Alışan Lojistik’in iklim değişikliği skoru “B-” olarak açıklandı. Söz konusu skor ile Alışan Lojistik, global ortalamanın üzerine çıkarak, lojistik sektöründeki çevreye duyarlı yaklaşımını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

Her yıl dünyanın en büyük şirketlerinden sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve taşıdıkları iklim değişikliği riskleri ve fırsatları hakkında bilgi vermelerini isteyen Londra merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP, iş birliği içinde olduğu şirketlerin 2023 yılına dair çevresel performanslarını açıkladı. Özellikle iklim risklerinin yönetimi başlığı için “A” puanı alan Alışan Lojistik’in genel skoru ise “B-” olarak yayınlandı. Bu derecelendirme ile şirket, çevresel performansını bir kez daha kanıtladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “İçinde bulunduğumuz sektöre ve bizden sonraki nesillere karşı olan sorumluluğumuz çerçevesinde şirket olarak yıllardır çevre ile ilgili konularda yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak da elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz, atmış olduğumuz sürdürülebilirlik adımlarımızı her yıl daha temizlemek ve skorumuzu daha yukarılara taşımak. Yarattığımız emisyonları azaltmak için kombine yük taşımacılığı seferlerini arttırmaktan, enerji tüketimimizde yenilenebilir enerji kaynak kullanımına yer vermeye kadar birçok proje gerçekleştiriyoruz.  Aynı zamanda Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahalarına yaptığımız katkılar ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Sürdürülebilirlik kavramını iş yapış biçimlerimize daha fazla entegre etmeye ve bu şekilde bizden sonraki jenerasyonlara daha yaşanabilir bir gelecek yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Boltas CEO’su Selman Çoban: "Intermodale talep daha da artacak" Boltas CEO’su Selman Çoban: "Intermodale talep daha da artacak"

2000 yılında kurulan CDP, iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal hesap verebilirliği artırmak için kurumsal yatırımcıların iş birliğine katılımını kolaylaştıran “ikincil bir paydaş” konumundadır. Küresel anlamda çevresel sorunlara ilişkin duyarlılığı arttırmak adına CDP, iklim değişikliği, su, ormanlar ve tedarik zinciri konularına ilişkin programlar yürütmektedir. Her yıl bu programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, CDP’nin iş birliğinde olduğu ülkeler için hazırlanan ve kamuoyuna sunulan Program Raporları (örn. CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su Raporu) yoluyla duyurulmaktadır. CDP’nin iklim değişikliği programı, işletmelerin sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Editör: Ercan TOSUNOĞLU