”Gelecek Şimdi” vizyonu ile ortaya koyduğu uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma amacıyla faaliyetlerini sürdüren Ford Otosan, malzeme tedarikçilerinin ardından lojistik servis sağlayıcıları ile de sürdürülebilirlik manifestosunu açıkladı. 

Lojistik operasyonlarında 2035 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmada dev bir adım niteliğindeki bu manifesto ve performans değerlendirmesine yönelik yol haritası ile Ford Otosan, sürdürülebilirlik bakış açısının tüm ekosistemde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük eden “Gelecek Şimdi” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında lider iş ortaklarıyla çalışma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ford Otosan, değer zincirini şekillendirecek önemli bir adıma daha imza attı ve Lojistik Sürdürülebilirlik Konferansı’nda ”Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu”nu paylaştı.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça geniş bir lojistik ağına sahip olan ve lojistik operasyonlarında 2035 yılına kadar karbon nötr hedefiyle ilerleyen Ford Otosan bu manifesto ile yol haritasını netleştirdi. Yol haritası, lojistik süreçlerinde yer alan paydaşların Ford Otosan’ın çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını, performanslarının izlenmesini ve kendilerini geliştirmek adına aksiyon almalarını hedefliyor.

Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Onur Sarıkaya, “Otomotiv sektörünü şekillendirmeye odaklanan vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeye kararlı olduğumuzu Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu ile bir kez daha vurguluyoruz. Bu manifesto, Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik, inovasyon ve sorumlu iş uygulamaları değerlerini çok iyi yansıtıyor. Sürdürülebilirlik alanında paydaşlarımızla iş birliği yapmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sektörün öncüsü manifesto

Ford Otosan’ın Lojistik Servis Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu, Türkiye otomotiv sektöründe lojistik zincirinde sürdürülebilirlik ve karbon nötr olma ile ilgili hayata geçirilen öncü bir proje olarak öne çıkıyor. Manifesto uyarınca Ford Otosan’ın lojistik zincirindeki paydaşlarından beklediği taahhütler şöyle sıralanıyor:

  • Ford Otosan’ın 2035 yılına kadar karbon nötr lojistik zinciri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini destekleyecek projeleri önceliklendirmek, enerji verimliliği projelerini uygulamak. Geri kazanılmış malzeme ve enerji kaynakları kullanımını artıracak tasarım, faaliyetler ve raporlamalarda bulunmak.
  • Cinsiyet, cinsel yönelim, ırk veya fiziksel özellikleri hedef alan kalıp yargıları pekiştiren dil kullanımına karşı çıkmak. Açık, adil, şiddetsiz iletişimi teşvik etmek. Eşitlikçi, kapsayıcı bir politika benimsemek ve insan haklarına değer veren kurumlarla iş birliği yapmak.
  • Toplumsal yatırım projeleri, bağış ve sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla operasyonların bulunduğu ülkelerdeki toplumu desteklemek.
  • Tüm iş ve işlemlerde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine (Global Compact) uymak, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke edinmek.
  • Tüm iş, eylem ve işlemlerde Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları ile Tedarik Zinciri Uyum Politikası’na uygun hareket etmek.

Lojistikte öncü uygulamaları hayata geçiren Ford Otosan, lojistik faaliyetlerinin bir kısmını demiryolu hattı kullanarak daha düşük emisyon seviyesi ile yapıyor. Elektrik, hidrojen ve benzeri düşük emisyonlu ekipman ve rotaları kullanmak üzere lojistikte karbon nötr yol haritasına da sahip olan Ford Otosan, uygun altyapıların hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik performansıyla zirvede

Yenilikçi bakış açısıyla tüm ekosistemi sürdürülebilir ve dijital teknolojilerle dönüştürmeyi odağına yerleştiren Ford Otosan, 2022’de hayata geçirdiği “Gelecek Şimdi” vizyonuyla çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında fayda yaratmak için çalışıyor. Ford Otosan güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerlediği sürdürülebilirlik yolculuğuna çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını da dahil ediyor.

2022 yılında Bilim Temelli Hedefler Girişimine 2050 yılında net sıfır olma taahhüdünü vererek, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu da 2023’te yayımlayan Ford Otosan, sürdürülebilirliği tedarikçi seçiminde bir kriter olarak belirlemişti. Bu doğrultuda kritik ürün gruplarını üreten tedarikçilerle iş birliği yaparak Karbon Nötr Yol Haritası’nı oluşturmuştu.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik performansı sonucunda uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve önemli bir referans noktası olan 2024 Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı’na girmeye hak kazanan ilk Türk otomotiv şirketi konumunda bulunuyor.

Gelecek Şimdi

Lojistik Sağlayıcıları Sürdürülebilirlik Manifestosu

Ford Otosan olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında hazırladığımız sürdürülebilirlik politikalarımız doğrultusunda hedefimiz; “Sürdürülebilirlik alanında lider iş ortakları ile çalışmak.”

Ford Otosan iş ortakları olarak sürdürülebilirlik taahhütlerimiz:

Paris Antlaşması ile birlikte; küresel ısınmanın 1.5° C’nin altında tutulması amacıyla, Ford Otosan’ın 2035 yılına kadar “Karbon Nötr Lojistik” ve “Karbon Nötr Tedarik Zinciri”, 2050 yılına kadar “Net Sıfır Emisyon” hedefini destekleyecek projeleri önceliklendirip, enerji verimliliği projeleri uygulayacak, geri kazanılmış malzeme ve enerji kaynakları kullanımını artıracak tasarım, faaliyetler ve raporlamalarda bulunacağız.

Tüm süreçlerimizde cinsiyeti, cinsel yönelimi, ırkı veya fiziksel özellikleri hedef alan kalıp yargılarını pekiştirici dil kullanımına karşı çıkarız. Açık, adil, şiddetsiz iletişimi teşvik eder, eşitlikçi bir politika benimseriz ve insan haklarına değer veren kurumlarla iş birliği yaparız.

Topluma katkıda bulunmanın başarı için gereken faktörlerden biri olduğu yönündeki temel inancımızla toplumsal yatırım projeleri, bağış ve sponsorluk faaliyetlerini, operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki toplumları desteklemenin önemli bir yolu olarak görmekteyiz.

Tüm iş ve işlemlerimizde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine (Global Compact) uymayı, doğruluk ve dürüstlük esasları çerçevesinde hareket etmeyi, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke ediniriz. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi Ford Otosan ve tüm iş ortaklarının, bu yüksek dürüstlük standartları kapsamında kişisel taahhüdünü ve hesap verebilirliğini gerektirir.

Bu çerçevede tüm iş, eylem ve işlemlerimizde ekte yer alan Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları ve Tedarik Zinciri Uyum Politikası’na uygun hareket etmekle yükümlüyüz.

Serin Treyler; L4BH ADR’li krom tanker teslimatına Yükseller Lojistik ile başladı Serin Treyler; L4BH ADR’li krom tanker teslimatına Yükseller Lojistik ile başladı