OSS Derneği, araç içi verilere erişim konusunda Avrupa Komisyonu’ndan etkili bir mevzuat istiyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve ilgili Komisyon üyelerine mektup yazan BSS Grubu, “Bu mevzuat, otomotiv ve mobilite hizmetleri sektörü pazarındaki engeli kaldırmak için son derece önem taşımaktadır. Neredeyse her Avrupalı mobilitenin bir biçimini her gün kullanıyor, otomotiv ile mobilite ekosisteminde veriye dayalı inovasyon, seçenek zenginliği ve uygun maliyet avantajlarından yararlanabilmeleri gerekiyor. Bugün bu şansları yok ve komisyon bu durumu düzeltmeli” mesajını verdi.

Türkiye otomotiv endüstrisi, gerek mühendislik yeteneği, gerek lojistik avantajları, gerekse hatasız ve yüksek kaliteli üretim beceresiyle dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine orijinal ekipman ve yedek parça sağlıyor. Sektörün büyük oranda Avrupa’ya ihracat yapıyor oluşu, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) üyelerini de mevcut ve yeni mevzuatların sıkı takipçileri haline getiriyor.

49. OYDER Bölge Diyalog Toplantısı Bursa’da gerçekleşti 49. OYDER Bölge Diyalog Toplantısı Bursa’da gerçekleşti

Ursula von der Leyen’e mektup!

Sektörde serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan FIGIEFA’nın (Uluslararası Bağımsız Otomotiv Aftermarket Dağıtıcıları Federasyonu) da üyesi olan OSS Derneği, Bağımsız Servis Sağlayıcılar (BSS - The Independent Service Providers) Grubu çatısı altında, araç içi verilere, işlevlere ve kaynaklara erişimle ilgili mevzuat teklifinde tekrarlanan gecikmelere son vermek için harekete geçti. Bu kapsamda BSS Grubu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve ilgili Komisyon üyelerine mektup yazdı. Grup, bu hamleyle, Avrupa'nın veriye dayalı otomotiv ve mobilite pazarlarında gerçek rekabet yaratmak amacıyla kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. BSS Grubu’nun mektubunda şu bilgiler yer aldı: “Komisyon, Aralık 2020'de araç içi verilere erişim mevzuatında 2021 yıl sonuna kadar ilerleme kaydetmeyi taahhüt etti. 2023 yılındayız ve teklif yine ertelendi. Komisyonun altı yıllık zahmetli kanıt toplama ve önceki stratejik politika planlarına rağmen, sektörün büyük çoğunluğu belirsizliğe mahkum edildi ve potansiyel olarak büyük bir pazarın yalnızca bir kısmının yararlandığı büyük pazar engelleri nedeniyle yatırım kararları erteleniyor. Komisyon Başkanı’nı bu süreci yeniden gündeme getirmeye çağırıyoruz. Bu mevzuat, otomotiv ve mobilite hizmetleri sektörü pazarındaki engeli kaldırmak için son derece önem taşımaktadır.   Neredeyse her Avrupalı mobilitenin bir biçimini her gün kullanıyor, otomotiv ile mobilite ekosisteminde veriye dayalı inovasyon, seçenek zenginliği ve uygun maliyet avantajlarından yararlanabilmeleri gerekiyor. Bugün bu şansları yok ve komisyon bu durumu düzeltmeli.”

Yasal süreç derhal başlatılmalı!

Komisyon, telekomdan havacılık, demiryolu ve enerji sektörüne kadar piyasa kolaylaştırıcı mevzuat konusunda zengin bir geçmişe sahiptir. Avrupa Veri Stratejisi’nin bir kısmını oluşturan son yasal tedbirler dizisi, birkaç hakim oyuncunun hüküm sürmediği, daha canlı ve rekabetçi bir Avrupa İnternet ekonomisini mümkün kılacak önemli piyasa bozulmalarını ele almaktadır. Ancak, son altı yılda toplanan tüm kanıtlara rağmen, Avrupa otomotiv ve mobilite ekosisteminin, AB'nin hiper ölçekleyicilerin teknoloji platformlarına artan bağımlılık da dahil olmak üzere internet ekonomisi için geniş kapsamlı bir dizi AB Veri Stratejisi yönetmeliklerinde değindiği aynı pazar engelleri ve eşitsizliklerle karşılaşmaya devam etmesi son derece kural dışı görünüyor. Avrupa Bağımsız Veri Yayıncıları Birliği (ADPA), Uluslararası Karoseri Serviisleri Derneği (AIRC), Avrupa Motor Ticareti ve Tamir Konseyi (CECRA), Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), Avrupa Servis ve Test Ekipmanı Derneği (EGEA), Lastik ve kauçuk mamul üretilerinden oluşan ETRMA, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Uluslararası Bağımsız Otomotiv Aftermarket Dağıtıcıları Federasyonu (FIGIEFA), Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (Insurance Europe) ve Avrupa Leasing Şirketi Dernekleri Federasyonu (Leaseurope) Komisyon'u “araç içi verilere ve kaynaklara erişim” konusunda sektöre özel bir düzenlemeye yönelik yasal süreci derhal yeniden başlatmaya çağırıyor. Bu sayede, Mayıs 2024'teki Parlamento dönemi bitmeden önce eş yasa koyucuların metni inceleyip kabul etmeleri için zamanları olacaktır.

Arka Plan

Bağımsız Servis Sağlayıcılar (BSS'ler) grubu, dijitalleştirilmiş hizmetlerin ve veriye dayalı inovasyonun geliştirilmesine yatırım yapan Avrupa otomotiv aftermarket ve mobilite servis sağlayıcılarından oluşan geniş bir operatör yelpazesini temsil etmektedir. Bununla birlikte, araç üreticileri araca tümleşik tasarım sistemi kaynaklı imtiyazlı erişim sayesinde hakim bir konum ve rekabet avantajı elde ederken, BSS'ler şu anda kısıtlı veri erişimi ile engellenmektedir. Bu durum nedeniyle, Avrupalı mobilite tüketicisi ve ticari kullanıcı, inovasyon ve uygun maliyet sunan geniş mobilite ve aftermarket hizmetleri seçeneklerinden mahrum kalıyor.   Ve, Avrupa'nın rekabet gücünü ve daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir ulaşım hizmetlerine daha fazla erişim gibi diğer siyasi hedefleri tehlikeye atıyor.

Araçlarda ve günlük mobilitede sunulan dijital hizmetler, potansiyel açısından zengindir ve AB Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite gündeminin bütününü etkin şekilde destekleyebilir ve hızlandırabilir. Ancak, dijital hizmetler Avrupa'da olması gerekenden daha yavaş gelişiyor çünkü şimdiye kadar araç üreticileri, sattıkları -ancak sahibi olmadıkları- araçlar tarafından üretilen veriler üzerinde araç sahibinin aleyhine olacak şekilde imtiyazlı kontrole sahiplerdi. Bu avantaj, hiper ölçekleyicilerin teknoloji platformlarına artan bağımlılıkla birleşiyor. Bu platformlar, araç üreticileriyle ortaklık kurulan bu sektörde hızla büyüyen rollerine rağmen, ana akım İnternet ekonomisi için bir dizi AB Veri Stratejisi yönetmelikleriyle düzenlenir, ancak bu düzenleme araçlar için geçerli değildir.

Editör: TE Bilisim