6’ncı Ağır Vasıta, Treyler Zirvesi'nde konuşan TAİD Başkanı Burak Hoşgören, "Ağır ticari sektörünün önemli bir paydaşı olan treyler pazarı, 2023 yılında yüksek performansıyla, küresel ticaretin ve lojistiğin omurgasını oluşturdu. E-ticaret ve lojistik ağlarının genişlemesi, pazarın büyümesini körükleyen önemli bir faktördü. 

Artan e-ticaret, verimli taşımacılık çözümleri talep ediyor ve malların uzun mesafelerde taşınmasını kolaylaştırmak için treylere ve ağır ticari araçlara olan ihtiyacı artırıyor. Dünya çapında karayollarına, otoyollara ve ulaşım ağlarına yapılan artan yatırımlar, optimize edilmiş ve büyüyen bir lojistik altyapısının temel bileşenleri olan treylere ve ağır ticari araçlara yönelik bu talebi destekliyor. Hatta güncel duruma baktığımızda, piyasadaki yüksek talep nedeniyle treylerin yük taşımacılığı rolünün ötesine geçerek yatırımcılar için yeni bir alternatif haline geldiğini görüyoruz." dedi. 

Türkiye, coğrafi konumu ile treyler ve ağır ticari araç pazarı için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Hoşgören, "Son 20 yılda ciddi derecede büyüyerek üretim merkezi haline gelen Türkiye, seri üretim gücü ve farklı ihtiyaçları karşılayacak çeşitliliği, inovatif ve kaliteli ürünleri sayesinde müşteri portföyünü dünya çapında giderek genişletiyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 60 bin adedi geçen üretimi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında rekor satış adetleriyle treyler ve ağır ticari araçlar sektörümüzde büyüme rüzgarı dinecek gibi görünmüyor." diye konuştu. 

Burak Hoşgören, şunları söyledi:  "Aynı zamanda bugün lojistik ve taşımacılık tarihinde son derece önemli bir dönüşüm dalgası yaşıyoruz. İklim krizinin yarattığı zorlukları ele almak adına dünya, karbon nötr olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Bunun paralelinde, teknolojideki ilerlemeler de mobiliteyi radikal bir biçimde dönüştürüyor; bu da yenilik, verimlilik ve güvenlik açısından bizlere benzersiz fırsatlar sunuyor.

Elektrikli ve otonom araçlar gibi gelişen teknolojiler, sürdürülebilir uygulamalara duyulan acil ihtiyaçla birleşerek iş yapış tarzımızı yeniden şekillendiriyor. Akıllı lojistik çağında bağlanabilirlik kilit önemde. Gelişmiş telematik, yapay zekâ ve veri analitiğinin entegrasyonu treyler ve ağır ticari araçların tasarlanma, üretilme ve işletilme şekillerinde devrim yaratıyor. 

Geleceğin treyleri ve ağır ticari araçları; daha hafif ve daha dayanıklı, daha çevre dostu olacak, bağlantılı teknolojilerle donatılacak.

Dolayısıyla şu anda sektörlerimiz hem zorluklarla hem de fırsatlarla karşı karşıya. Çevre dostu ulaşım çözümlerine olan talebin artması, geleneksel üretim süreçlerini yeniden düşünmemizi ve sürdürülebilir alternatifleri benimsememizi gerektiriyor. 

Doğuş Otomotiv, ağır vasıta pazarında yeni iş birliği anlaşması imzaladı Doğuş Otomotiv, ağır vasıta pazarında yeni iş birliği anlaşması imzaladı

Stratejik konumu, kalifiye işgücü ve canlı girişimci ruhuyla Türkiye, bu atılıma öncülük etmek için iyi bir konuma sahip. Türkiye sadece bu teknolojileri benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sektör liderleri, yeni girişimler ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğini teşvik ederek bir inovasyon merkezi haline gelme potansiyeline sahip.

Türkiye'de treyler ve ağır ticari araç üretiminin geleceğini keşfederken, çeviklik ve uyarlanabilirliğe öncelik vermeliyiz. İster malzeme bilimi ister enerji verimliliği veya dijitalleşme olsun, ortaya çıkan trendleri hızla benimseme becerisi başarının ayırt edici özelliği olacaktır.

Geleceğin treylerleri ve ağır ticari araçları hangi teknolojileri kullanacak? 3D baskı, nanoteknoloji gibi yeni üretim trendleri treylerleri nasıl etkileyecek? Hafif ve dayanıklı malzemelerin tasarımdaki kullanımını keşfedebilir miyiz? Treylerler ve ağır ticari araçların karbon ayak izi nasıl azaltılabilir? Geleceğin treylerleri ve ağır ticari araçları lojistik sektörünü nasıl etkileyecek? İlke ve gerekliliklere uyum sağlama konusunda sektörün karşılaştığı başlıca zorluklar neler? Yeni pazarlar ve iş modelleri neler olacak? Treyler ve ağır ticari araç üreticileri ve tedarikçileri için yeni fırsatlar neler? Hangi politika önlemlerine, teşviklere ve düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz?

‘Geleceğin Treyleri, Türkiye'de Treyler Üretiminin Geleceği’ zirvesinde tüm bu sorulara birlikte yanıt arayacağız. Saygın konuklarımız, sektördeki uzmanlar ve deneyimli liderler, zengin oturumlar boyunca görüşlerini, deneyimlerini ve yenilikçi fikirlerini bizimle paylaşacaklar. Birlikte, iş birliği fırsatlarını belirleyip geleceğe yönelik yol haritamızı çizeceğiz."

Editör: Ercan TOSUNOĞLU