Uluslararası taşımacılık sektörünü uzun süredir olumsuz etkileyen vize sorunu derinleşerek devam ediyor. Schengen vizesi temininde sorun yaşayan uluslararası TIR şoförlerine iş insanları da eklendi. UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye’nin dış ticaretini olumsuz etkileyen vize süreçlerindeki sorunların çözülmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep ediyor.

Bilgehan Engin

Eyüp Lojistik, filosunu 110 adet Iveco S-Way çekici ile büyüttü Eyüp Lojistik, filosunu 110 adet Iveco S-Way çekici ile büyüttü

Uluslararası karayolu taşımacılığında TIR şoförlerinin vize alımında yaşadığı zorluklar lojistik sektörünü çıkmaza sürüklerken uluslararası toplantı ve görüşmeler için vize talebinde bulunan iş insanları da vize temini süreçlerinde sorunlarla karşılaşıyor. Schengen vizesi başvurularının kapalı olması ve uzun sürelere yayılan değerlendirme süreci lojistik sektörüne ek olarak dış ticaretimizi de tehdit eder boyuta geldi. 

Cumhur Erzurumluoglu

"Vize süreçlerine acilen çözüm getirilmeli"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, vize sorununun karayolu taşımacılığına olan etkisinin çözümünün zorunlu ve ivedi olduğunu belirterek, “Bugün gelinen noktada karayolu taşımacılığının küresel boyutta en önemli sorunlarından biri olan şoför eksikliğinin yanına vize alımında yaşanan sorunların eklenmesi sektöre ciddi zarar vermektedir. Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunlar Türk taşımacılık şirketlerinin uluslararası arenada rekabet gücünü düşürüyor ve pazar payını da azaltıyor. Kaldı ki bu sorun sadece Türkiye’nin Avrupa’ya yapacağı taşımalar için engel teşkil etmemekte aynı zamanda karayolu ağıyla erişebilen coğrafyalar ile yapılan ticarete de zarar vermektedir. Mal ticaretinin ve lojistik sektörünün temel unsuru olan karayolu taşımacılığında yaşanan vize sorununun bertaraf edilmesi için atılacak adımlar aciliyet arz etmektedir. Lojistik sektörü temsilcileri olarak sorununun ivedilikle çözülmesi konusunda girişim ve çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Gelinen noktada vize sorunun sadece TIR şoförleri ile sınırlı kalmadığının altını çizen Engin, “Schengen bölgesi ülkelerinin vize başvurularında iş insanlarımız da olumsuz etkileniyor. İş görüşmelerine, fuarlara ve kongrelere katılmak isteyen firma yöneticileri ve şirket ortakları randevu alamıyor. Uluslararası arenada iş ilişkilerini ve pazarlarını büyütmek isteyen girişimcileri vize sorunu engelliyor ve dış ticaretimiz de doğrudan olumsuz etkileniyor.” dedi. 

"Sorunun kapsamı ve etkileri büyüyor"

Türkiye’nin jeopolitik konumunu vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı Cumhur Erzurumluoğlu, “Vize sorunu birbirleri için önemli ticari partnerler olan AB ve Türkiye arasında karayolu ile mal akışı önünde bir engel olarak durmaya devam ediyor ve bu sorun gittikçe büyüyor.” dedi. 

Vize başvurularında öngörülmesi imkansız süreçlerin söz konusu olmaya başladığını belirten Erzurumluoğlu “Birçok Schengen ülkesinin başvuruları kapalı ve ne zaman açılacağına dair bilgi verilmiyor. Açılan başvurular kısa zaman içerisinde doluyor. Vize başvurularının ne zaman sonuçlanacağını öngörmek de mümkün değil. Bir ayı bulan değerlendirme süreçleri uluslararası karayolu taşımacılık sektörünü zora sokuyor. Haftalarca süren değerlendirme sonucunda şoförlere kısa süreli vizeler veriliyor.” dedi.

UTİKAD’ın sorunun takipçisi olacağını belirten Cumhur Erzurumluoğlu, “Karayolu taşımacılığının asli unsuru olan şoförlerin yaşadığı sorun doğrudan doğruya ihracatçımızın rekabetçi gücünü olumsuz etkiliyor. Malların serbest dolaşımını öngören Gümrük Birliği şoförlerin de serbest dolaşımını mümkün kılmalıdır.” açıklamasında bulundu.